Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů, pořizování a užití zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů nebo projevů osobní povahy týkajících se osoby účastníka závodu Písecká štafeta (dále jen „Zásady“).

Tyto Zásady stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány prostřednictvím Vaší registrace do závodu Písecká štafeta (dále jen „Závod“) na této webové stránce www.piseckastafeta.cz (dále jen „Webová stránka”). Správcem osobních údajů je spolek Joggesko z.s., se sídlem Ke Křížku 146, Semice, 397 01, Písek, IČO 09540920 (dále jen „Správce“). Správce se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady dále upravují, jakým způsobem pořizujeme a užíváme zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy týkající se Vaší osoby v rámci Závodu. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, souhlasíte se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi.

CO SHROMAŽĎUJEME

Správce může shromažďovat a zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 • Identifikační údaje, tyto údaje zejména zahrnují: jméno, příjmení, rok narození, fotografie, startovní čísla, věk, pohlaví, příslušnost k povolání, členství ve sportovních organizacích/klubech;
 • Kontaktní údaje, tyto údaje zejména zahrnují: korespondenční / fakturační adresu, e-mail, telefonní číslo, profil na sociálních médií;
 • Platební a transakční údaje, tyto údaje zejména zahrnují: bankovní a platební údaje, historii objednávek, plateb a pohledávek;
 • Technická data, tyto údaje zejména zahrnují: informace o Vašich návštěvách Webové stránky a o zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili (více v sekci Cookies);
 • Marketingová data, tyto údaje zejména zahrnují: Vaše preference ve vztahu k marketingovým materiálům Správce a preferovaný způsob komunikace.

Můžeme též zpracovávat Vaše zvláštní údaje (jako např. údaje o Vaší příslušnosti k rase či etniku nebo údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu), avšak pouze v rozsahu nezbytném pro umožnění účasti v některém ze Závodů.

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje přímo od Vás, jako výsledek Vaší interakce s námi a v důsledku Vaší účasti na závodě či zakoupení zboží a služeb od nás. 

Berete na vědomí, že odepření poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi námi nebo v případech, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat k plnění námi uložené zákonné povinnosti, může mít za následek neuzavření našeho smluvního vztahu.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje využíváme pouze v případech, pokud nám to umožňují příslušné právní předpisy, a pokud k tomu máme odpovídající právní titul. Správce pro své zpracování využívá zejména následující právní tituly zpracování:

 • zpracování je nutné pro plnění určitého smluvního závazku mezi Vámi a Správcem (pro poskytnutí služby nebo prodej zboží) nebo pro jednání o něm;
 • z důvodu oprávněného zájmu Správce, kdy zájem Správce převažuje nad oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami subjektu údajů;
 • plnění právní povinnosti na straně Správce.

Správce ve většině případů není povinen vyžadovat souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, vyjma zpracování pro účely zasílání přímého marketingu třetích stran prostřednictvím emailu či SMS zpráv.

K JAKÉMU ÚČELU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

 • pro účely Vašeho přihlášení se, účasti či registrace týmu k závodu používáme Vaše identifikační, kontaktní, transakční, profilové a marketingové údaje. Tyto údaje používáme z titulu plnění smlouvy a na základě našeho oprávněného zájmu (abychom Vám mohli umožnit účast v závodě);
 • pro účely zajištění videozáznamu či fotografií ze závodu či eventu a za účelem vyhlášení výsledků závodů používáme Vaše Identifikační, kontaktní a profilové údaje.  Tyto údaje používáme na základě našeho oprávněného zájmu (je našim zájmem zdokumentovat průběh závodu, vést výsledky a hodnocení našich závodů, provádět vyhlášení vítězů, uchovat je pro případ stížností, vést statistiky). Doba zpracování je neomezená;
 • pro účely Vašeho nákupu, včetně nákupu doplňkových služeb a zboží, používáme Vaše identifikační, kontaktní, transakční, profilové a marketingové údaje. Tyto údaje používáme z titulu plnění smlouvy a na základě našeho oprávněného zájmu (abychom Vám mohli nabídnout obdobné služby a zboží, které Vás mohou zajímat, abychom zamezili podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv) a k plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické). Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10ti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu či uplynutím jiné, zákonem stanovené lhůty pro archivaci;
 • pro účely zasílání marketingových sdělení o produktech a službách, umožnění účasti v doprovodných soutěžích a marketingových akcí, a k zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu Webových stránek, používáme Vaše kontaktní, profilové, technické a marketingové údaje. Tyto údaje používáme na základě našeho oprávněného zájmu (je našim zájmem vést obchodní statistiky a vyhodnocovat obchodní chování našich zákazníků, zlepšovat naše Webové stránky a služby), případně Vašeho souhlasu;
 • pro účely zajištění naší komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů používáme Vaše identifikační a kontaktní údaje. Tyto údaje používáme na základě našeho oprávněného zájmu;
 • v případě, účastníte-li se závodu jako náš partner či sponzor, používáme Vaše identifikační, kontaktní, transakční, profilové údaje a marketingové údaje. Tyto údaje používáme z titulu plnění smlouvy mezi námi, na základě našeho oprávněného zájmu (abychom s Vámi mohli spolupracovat a oslovovat Vás s nabídkami spolupráce) a k plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické).
 • v případě, účastníte-li se závodu jako dobrovolník, používáme Vaše identifikační, kontaktní a transakční údaje. Tyto údaje používáme z titulu plnění smlouvy a na základě našeho oprávněného zájmu (abychom Vás mohli angažovat na pozici dobrovolníka).

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu uvedenou výše, vždy po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany našich práv.


PŘÍMÝ MARKETING

Marketingové nabídky Správce

Vaše identifikační, kontaktní, technická data, profilové a marketingové údaje osobní údaje mohou být Správcem použity pro účely vyhodnocení toho, co je pro Vás relevantní a co Vás zajímá. Na základě oprávněného zájmu Správce Vám Správce může prostřednictvím emailu či SMS zpráv zasílat marketingové nabídky ohledně zboží či služeb, které jste si u něj zakoupili, případně informace, které jste si od nás vyžádali. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím zaslání požadavku na emailovou adresu Správce.

Osobní údaje dětí

Správce může v určitých případech zpracovávat osobní údaje dětí mladších 13ti let, přičemž tak činí pouze k následujícím účelům: pro účely přihlášení se a  účasti dítěte na závodě či akci, pro vyhodnocení daného závodu či akce a pro zdokumentování daného závodu či akce (foto/video záznam).  V daném případě Správce zpracovává pouze nezbytné identifikační údaje dítěte. Pro zpracování osobních údajů dítěte je vždy požadován souhlas jeho zákonného zástupce.

Cookies

Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.

Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na Webové stránce prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.

Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou v terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookie může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.

Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a Webová stránka nemůže znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v IT systémech Správce v České republice.  Osobní údaje jsou Správcem shromažďovány, zpracovávány a uchovávány na území České republiky a nedochází k jejich předávání do jiných států, není-li níže výslovně stanoveno jinak.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.


POSKYTOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracovávané v souvislosti s pořádáním závodů a sportovních akcí jsou k dispozici příslušným pracovníkům a osobám Správce a dále fyzickým osobám a pracovníkům společností, které jsme angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Jde o subjekty, které pracují jako správci databází, IT sítí, poskytovatelé služeb nezbytných pro realizaci závodů, jakými jsou zejména poskytovatelé časomíry, fotografických a video služeb, komentátoři a další subjekty, jež mohou zajišťovat technickou realizaci.

Vaše osobní údaje zpracováváme od odeslání registračního formuláře po dobu 5 let.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náležejí níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

 • Právo přístupu ke svým osobním údajům
 • Právo požadovat opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování
 • Právo na výmaz (tzv. „právo být zapomenut“)
 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů
 • Právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace účastníka
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat (Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním)
 • Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Odesláním registračního formuláře udělujete Správci v souvislosti se svou účastí v Závodu souhlas, v souladu s ustanovením § 84 a násl. Občanského zákoníku v platném znění, s pořízením své podobizny, zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů v průběhu Závodu a/nebo při předávání kterékoliv ceny, která Vám bude v rámci Závodu předávána osobně (dále jen „snímek“) a udělujete souhlas s užitím snímku pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas udělujete bezplatně, bez věcného, množstevního a územního omezení na dobu 5 let. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Správce snímek v souladu s jeho určením poskytne.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoliv otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte Správce na: zeptejse@piseckastafeta.cz

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1.7.2023.