67 050 Kč pro písecký Domácí hospic Athelas

Na konci září jsme předali paní ředitelce hospicu Mgr. Daniele Nechvátalové do rukou šek ve výši 5 050 Kč. Tuto částku se podařilo získat díky všem týmům, kteří se rozhodly při online registraci přispět libovolnou částkou na Domácí hospic Athelas. Všem moc děkujeme!

V rámci Písecké štafety vznikla také výzva vyhlášená Plazma Plus pro jejich 5 firemních týmů. Společnost se zavázala, že věnuje pro Domácí hospic Athelas 1 000 Kč za každou 1 započatou minutu úseku štafety nad 25 minut. Touto výzvou se podařilo získat 62 000 Kč.

Bude tato výzva inspirací pro další firmy a podaří se nám vybrat při druhém ročníku Písecké štafety vyšší částku? My věříme, že ANO!